U-ENERGY 8 kW R32 WiFi luft-vattenvärmepump

1 999,00


JÄTTEINTRODUKTION! Den här produkten åt företagen bara 1599,20 €, till privatkund med moms 1999 €.

HÄR ÄR BRANSCHENS SMARTASTE OCH LÖNSAMMASTE INVESTERING FÖR DIG! BYT TILL REN ENERGI NU. ÄNNU TILLGÄNGLIG FÖR SEPTEMBER. Under den här kampanjveckan kan du göra en förhandsbeställning utan förpliktelser samt säkra ytterligare förmåner på 300 euro!
 

Se kundresponsen i slutet av sidan!
 

JÄTTEINTRODUKTION NU!


DIREKT FRÅN IMPORTÖREN hög kvalitet till en helt oslagbar prisnivå. Kloka kunder har redan valt U-ENERGY luft-vattenvärmepumpen. Kapaciteten för denna produkt är fullbokad fram till slutet av maj. Vi erbjuder ännu möjligheten att reservera produkten för augusti-september. För dem som bokar i förväg, gratis WiFi-styrning värd 175 € och SmartGrid värd 120 €. Bekanta dig genast med den mest lönsamma investeringen på marknaden. Bokningsavgift 10 %.


Ange ordet "JÄTTEINTRODUKTION" i din preliminära reservering i fältet för extra tillägsförmåner..
Vi kontaktar dig när vi har mer information om leveranser.

 


 
U-ENERGY luft-vattenvärmepumpar tar över marknaden. Kompakt struktur där endast vattenanslutning behövs. Ingen kylanläggningsinstallation, m.a.o. förmånliga installationskostnader, en ännu mer konkurrenskraftig prisnivå, Panasonic kompressorer, R32 köldmedium, WiFi-funktioner, SmartGrid, EVU, pekskärmskontroll, fjärranalys, energieffektiv ner till -30 ℃, fabriksinstallerade avfrostningskablar i enheten.
 
Ineffektområde 320 W - 1870 W
Uteffektområde 1570 W - 8400 W
COP 4.49 - 4.91
Energiklass A+++/A+
Garanti 2 år, kompressorgaranti 5 år
Rekommenderat användningsområde upp till 100 m² i vattencirkulationssystem.
 
 
Kan anslutas till befintligt värmesystem, energiackumulator, hybridackumulator. Kräver ingen installation av kylanläggning, det räcker att bara göra en vattenanslutning eftersom utrustningen har en sluten kylkrets.
 
TIPS! Utmärkt för anslutning till inmatningssidan av ett befintligt oljeuppvärmningssystem, vilket gör att oljan kan lämnas som reservsystem. En smart investering som du genomför snabbt, snyggt och förmånligt.
 
 
Luft-vattenvärmepumpar undergår en snabb produktutveckling eftersom efterfrågan har vuxit exponentiellt och ökade produktionsvolymer pressar produktionspriset nedåt. Även om det inom branschen tas ut högre priser för luft-vattenvärmepumpar på grund av efterfrågeboomen och energisubventioner håller Ultimatemarket prisnivån på en helt oslagbar nivå.
 
Den kloka fattar det mest lönsamma investeringsbeslutet i branschen med U-ENERGY luft-vattenvärmepumpen.
 
Leveransavgift försäkrad till din dörr från vårt baltiska centrallager:

 

Södra Finland, Sverige och Norge 265 €

- Östra och norra Finland, Sverige och Norge  295 €

- Lappland i Finland, Sverige och Norge, Åland och skärgården 375 € 
Som en tilläggsprodukt rekommenderar vi:
- ett robust markstativ och robusta elastiska tassar till ett totalpris på 139,50 €
- WiFi-styrning 175 €
- SmartGrid 120 €
- EVU 65 €
- cirkulationsvattenpump Grundfos eller Wilo 245 € vid behov. Befintliga system har en cirkulationsvattenpump.
 
Vid behov ansöker våra kunder om finansiering på adressen resursbank.fi. Fyll i din ansökan där så får du det belopp du önskar under de villkor du väljer, t.ex. denna enhet från ca 50 €/månad.
 
Bekanta dig med avsnittet "Vanliga frågor och svar" under infofliken.
 
Vid Broschyr kan du ladda ned manualen, som för närvarande är på engelska, men kommer att finnas på finska så snart översättningsbyrån avslutat jobbet.
 
Danmarks officiella forskningsinstituts forskningsresultat gällande U-Energy-apparater, se här!
 
Introduktionsvideo om tillverkningen av U-Energy luft-vattenvärmepumpar,
se här!!
 
 
 
KUNDRESPONS:


1) Hurdan var din erfarenhet av kundservicen och produktleveransen? Hur lätt/svår var köptransaktionen?
• Kundtjänsten har varit snabb och bra på alla sätt. Köptillfället och kommunikationen fungerade mycket bra, och själva köpet var enkelt att göra på nätet.

• Det finns inget annat att anmärka vad gäller leveransen, än att jag hellre skulle ha hämtat enheten från t.ex. Åbo centrum, än betalat för transporten.
• Själva kundtjänsten har varit väldigt snabb, bra och trevlig, köptillfället gick också enkelt. Själv var jag var lite betänksam över att betala för produkten i sin helhet innan produkten levererades. Leveranstiden var längre än vad som ursprungligen utlovades.
• Helt ok. Leveransen var lite sen.
• Leveranstiden var lite längre än jag trodde, köptillfället gick lätt.
• Själva köpprocessen var enkel och tydlig. Dessutom uppmanade kundtjänsten mig att byta markstativet jag valde till en kraftigare modell. Det är bra att de inte bara tar emot beställningar utan även ger råd om kunden håller på att göra ett "misstag".
• Kundtjänsten besvarade frågor sakligt och med god svarstid. Leveransen lyckades väl av en slump, eftersom jag råkade vara i närheten, men jag hade gärna fått besked om leveransen åtminstone en dag tidigare. Nu meddelades det bara 15 minuter innan bilen var på gården.
• Köptransaktionen var särskilt enkel som ett onlineköp. Jag beställde apparaten lite som ett impulsköp för att stödja uppvärmningen av ett eluppvärmt småhus utrustat med två luftvärmepumpar. Vi hade sedan tidigare en 400 l hybridackumulatortank med solfångare och en vattenmantlad kamin. Också VILP kopplades till denna ackumulatortank. Köpet var enkelt. Leveransen av detta parti av förhandsbeställningar tog verkligen lång tid, men jag skulle inte ha installerat enheten på vintern i varje fall, så inga klagomål här. Produktinformationen var lite torftig, men den har redan kompletterats en aning.


2) Har du redan installerat enheten och hur skulle du beskriva hur installationen gick och kostnaderna?
• Jag har själv installerat enheten då er installationstjänst trots många kontakter inte hörde av sig och de lokala entreprenörerna inte gick med på att installera den. Det lär vara komplicerat med ansvarsfrågor vad gäller utförandet av arbetet. (Beklagliga coronafall hos våra installatörer och många konkurrenter som skulle vilja sälja sina egna dyra enheter och installationer till våra kunder).
• Enkel och problemfri installation, priset kring 400 € inklusive VVS och el.
• Jag har precis installerat enheten som tillägg till oljepannan. Själva installationen är ganska enkel. Det tog en man två arbetsdagar inklusive gjutning, rörinstallationer, installation av bufferttank samt elarbeten. I slutändan blev det totala priset för projektet cirka 5 500 €. Nu har apparaten gjort varmt bruksvatten i ett dygn och också vattenuppvärmningsfunktionen för radiatorvatten verkade fungera, även om den inte behövs på sommaren.
• Enheten är installerad. Installatörer från Estland. Jag är nöjd med kvaliteten på arbetet. Priset var inte särskilt billigt, men jag stannade för dem.
• Installerad av mig själv. Jag kopplade VILP i serie med den vattenmantlade kaminen, och i samma krets lade jag till ännu en fläktkonvektor, som ersätter elektriska golvvärmen i källaren. Installationen var rättfram, inga problem med den.
• Jag installerade enheten själv och det gick utan problem. De totala kostnaderna ligger på en förmånlig nivå.
• Enheten är oöppnad och väntar fortfarande på installation. Avsikten är att ha den i bruk inför höstens eldningssäsong.
• Enheten är installerad och i drift. Det finns vissa brister och inexaktheter i installations- och bruksanvisningen, men en erfaren installatör klarade jobbet ändå ganska enkelt. Kostnaderna var också rimliga, även om själva installationsplatsen orsakade en del utmaningar och extra kostnader för mig. Men det kan man givetvis inte skylla på enheten för.


3) Behövde du vår tekniska support under köp- och/eller installationsprocessen och hur tycker du att det fungerade?
• Konsulteringen med tekniska supporten har fungerat mycket bra och svaren har kommit snabbt.
• Jag har åtminstone inte ännu behövt den tjänsten.
• Jag hade önskat en lite mer detaljerad installations- och driftsättningsmanual på finska.
• Några gånger frågade jag supporten om förtydliganden på grund av bristerna i installations- och bruksanvisningen. Svaren kom väldigt snabbt och de hjälpte att komma vidare.
• Några enkla frågor ställda till kundtjänsten. Främst relaterat till markfästet. Installatören var i kontakt med Ultimate i Estland om anslutningarna.
• Tillsvidare har jag inte behövt.
• Jag behövde inte support vid köptillfället och enheten har inte installerats än, men jag skulle tro att ingen support behövs.
• Jag behövde ingen support. Jag undrade närmast över vad exakt funktionen "smart grid" är, och om det finns ett sätt att koppla enheten till en extern på/av-styrning. Även efter att ha provat, kunde jag inte lista ut vad man kan styra med enhetens "linkage switch"-ingång. Baserat på experiment verkar den inte reagera på något sätt. Enheten är nu tidsstyrd med mobilappen för nattkörning, men på vintern vore det frestande att styra den att ladda varmvattenberedaren enligt spotpriset. Jag har länkad styrning redo.


4) Hur har själva enheten fungerat och motsvarat dina förväntningar?
• Än så länge är allt bra.
• Enheten har varit i drift bara i två till tre veckor. Den har fungerat utan problem, stämningen är mycket positiv.
• Enheten har fungerat felfritt och motsvarat förväntningarna mycket väl, både vad gäller prestanda och kvalitet i allmänhet.
Enheten fungerar utmärkt, precis som ni berättade i er marknadsföring. Jag kunde med fördel ha en effektklass högre.
• Enheten har fungerat bra och det var enkelt att ta enheten i drift. Det finns fortfarande en del problem med Wi-Fi-anslutningen, men problemet har diskuterats med supporten, så det kommer nog att lösas inom kort. Detta påverkar dock inte enhetens funktion, eftersom den "kabelanslutna" kontrollpanelen gör idrifttagning och justering enkel.
• Baserat på en dygns bruk har enheten motsvarat mina förväntningar.
• Enheten är inte ännu installerad.
• Enheten har hittills bara testats för användning och verkar fungera som förväntat. Den är installerad för att ersätta oljebrännaren, m.a.o. värmer den direkt upp värmepannan, varifrån värmen distribueras till värmenätet. Båda har sin egna cirkulationspump. Det verkar fungera bra också så.
5) Hur bedömer du förhållandet mellan pris och kvalitet för U-Energy-produkten?
• Utmärkt jämfört med den allmänna nivån. Förhållandet mellan pris och kvalitet är 10+!
• Det verkar bra. Enheten verkar vara av bra kvalitet vad gäller dess inre delar. Eftersom den främst värmer hushållsvatten och källaren, hade det för oss inte varit någon mening i att investera i en VILP som kostar 5k+. Om den fungerar tillförlitligt lär man redan kunna beräkna återbetalningstiden. Det är bra att produkten står för prisvärda alternativ till marknaden. Särskilt denna "lätta modell" är perfekt lämpad för självinstallation, så länge det bor en liten rörmokare i en, och det finns en färdig krets att ansluta till.
• Jämfört med konkurrenternas utbud är denna verkligen förmånlig. Om den under de kommande 10 åren fungerar lika bra som den gjort under det första dygnet, då ger jag 10/10.
• Efter en månads användning verkar förhållandet mellan enhetens pris och kvalitet tills vidare vara utmärkt.
• För tillfället verkar det vara ett riktigt bra förhållande mellan pris och kvalitet och enheten verkar vara av hög kvalitet och fungerar bra. Vintern kommer en gång för alla att visa hur bra effektiviteten och driften är året runt i finska förhållanden.

Vi rekommenderar också

HirsiSauna3
3 980,00
HirsiSauna5
6 480,00
AIWA T-PRO09
649,00
AIWA T-PRO12
699,00
AIWA T-PRO18
799,00

Kunder som köpte denna produkt köpte också


Utforska även dessa kategorier: Värmepumpar, Categories, SESONG