Ultimate lador heter KOMIA. En gång i tiden fanss det en lada på varje österbottniska åker. Ladorna användes till at förvara torrhö. KOMIA lador passar också på att förvara hö, men ved och trädgårdmöbler ser man inne oftare!

2 398,00

Tillbehör

1 980,00 €
1 650,00
Besparing 17 %
1 698,00 €
1 298,00
Besparing 24 %

Bod, gästhus, lusthus, förråd.

2 980,00 €
2 198,00
Besparing 26 %

Dent nya avancerat element system ger möjlighet att göra ändringar i byggplatsen. Du kan välja plats för fönster och dörr utan extra kostnader. Dessutom kan konstruktionen ske spegelvänd utan extra kostnader. Den termiska isoleringen lyckas också, antingen i samband med eller efter byggandet.

3 990,00
14 980,00